AIMSTA-6891

  • AIMSTA-6891

    AIMSTA-6891

    Prozorne izdelke iz PVC že desetletja delimo na toge in prilagodljive, ki se uporabljajo v različnih aplikacijah. Glede na sedanje razprave o varstvu okolja in trajnosti se bodo prihodnji segmenti trga soočili s ključnimi izzivi. Izdelki, ki vsebujejo kositer, namesto raztopin brez kositra bodo postajali vse bolj kritični. V zvezi s tem je treba biti pozoren na različne pravne predpise, kot so farmakopeja, odobritev stika z živili, predpisi o zračnem šoku v zaprtih prostorih ali standardi igrač. V preteklosti so bili kositr, svinec in barij glavni primeri uporabe v mnogih aplikacijah, toda v Evropski uniji, ki je uporabljala samo kalcijev cink in barijev cink, tudi druge regije na svetu počasi sledijo temu razvoju in vse pogosteje izbirajo te rešitve.